Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana
Oddział w Żychlinie
Siedziba: ul. Traugutta 14 m, 99-320 Żychlin, tel. pryw. 603 809 693
Czynny: w poniedziałki od godz. 1400 - 1600
E-mail: achudy@poczta.onet.pl
Rachunek: 41 1020 3440 0000 7802 0072 9020
Por. prawne: W Zarządzie Głównym w Łodzi
Zarząd: Prezes: Andrzej Chudzyński
V-ce Prezes: Janusz Kaszubski
Sekretarz: Józef Bieńkowski
Skarbnik: Bożena Głogowska
Komisja Przewodniczący: Jan Dałek
Rewizyjna: V-ce przew.: Maciej Bilczewski
Członek: Krystyna Materka

Pakiet osłon socjalnych:

  • Bilety ulgowe MZK na terenie gminy dla członków oddziału

Krótko o gminie Żychlin:

Gmina i Miasto Żychlin liczy 15 tys. mieszkańców. Bezrobocie wynosiło na koniec 2001 r. 1633 osób – wskaźnik około 30%. Dla porównania, w pow. kutnowskim jest ponad 12 tys. bezrobotnych - wskaźnik wynosi ok. 21% a woj. łódzkim 18%. Największą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby młode w wieku od 18 do 35 lat - ponad 50% ogółu bezrobotnych.


HISTORIA POWSTANIA ODDZIAŁU OSOP ŻYCHLIN

W Żychlinie bezrobocie dla ludzi nim dotkniętych to ogromny problem, nie tylko finansowy. Osoby, które straciły pracę mówią o sobie, że zostali wyrzuceni poza nawias życia, stali się śmieciem targanym przez wiatr. Czują się przegrani. Praca dla nich to nie tylko kwestia przeżycia, ale i prestiżu, znaczenia, sensu życia. Często porównywalna z rozwodem i śmiercią bliskiej osoby. W takim stanie trudno nie stracić wiary we własne siły i możliwości.

Dlatego tak jak w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu i innych miastach woj. łódzkiego również w Żychlinie pewna grupa osób w wieku przedemerytalnym postanowiła stawić czoła takim przeciwnościom losu. Wyznaczyli sobie cel, zachęcając kolegów, znajomych do brania czynnego udziału w życiu społecznym uzupełniając pustkę jaka powstała po utracie pracy.

Powstanie Stowarzyszenia w Żychlinie było konsekwencją utraty pracy przez dużą grupę ludzi w jednym z największych zakładów pracy jakim jest EMIT. Oburzeni, pozbawieni godności i zmuszeni do pobierania zasiłku postanowili pójść przykładem kolegów i koleżanek - przedemerytów – z innych miast woj. łódzkiego. Zaczęli się spotykać, rozmawiać, dochodząc do wniosku, iż muszą się zorganizować. W ten sposób powstała 21 osobowa grupa , która podjęła pierwsze kroki do nawiązania kontaktów z Zarządem Głównym OSOP w Łodzi. Zaczęły się telefoniczne rozmowy, podczas których otrzymali kierunki działań co do dalszej pracy przy organizowaniu stowarzyszenia.

W dniu 2 września 2000 roku, który jest dniem narodzenia się naszej organizacji, zorganizowano pierwsze spotkanie przedemerytów. Spotkanie to odbyło się przy dużej pomocy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie Pana Piotra Jarosza i Pani Zofii Moszczyńskiej, którzy udostępnili nam lokal w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie przy ul. Łąkowej . Z grupy inicjatywnej został utworzony Komitet Założycielski Stowarzyszenia.

W Komitecie osobami najbardziej aktywnymi byli: Bieńkowski Józef, Bilczewski Maciej, Chudzyński Andrzej oraz Dałek Jan.

Od tego momentu działając już jako zorganizowana grupa społeczna na terenie Gminy i Miasta Żychlin podjęliśmy wniosek, że przeznaczając własny czas na pracę społeczną będziemy tworzyć organizację, która będzie służyć dla dobra wszystkich przedemerytów z terenu Gminy i Miasta Żychlin. Na rezultaty nie musieliśmy długo czekać. Wysiłek, który włożyliśmy nie poszedł na marne.

W dniu 12 października 2000 r. Uchwałą nr 4 / 2000 Zarządu Głównego OSOP w Łodzi zostaliśmy powołani jako Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym z siedzibą w Żychlinie.

Podczas pierwszego otwartego zebrania przedemerytów – zebranie założycielskie - w dniu 21 listopada 2000 roku dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na I Krajowy Zjazd OSOP w Łodzi. W zebraniu tym uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Żychlin Pan Zdzisław Machtałowicz, który zadeklarował pomoc nowo powstałemu stowarzyszeniu. Od tego dnia rozpoczęła się działalność Stowarzyszenia jako oddział żychliński, pierwszy na terenie powiatu kutnowskiego.

Działając w oparciu o Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym oraz opracowany przez ZG OSOP plan zadań podejmujemy działania, w których do najważniejszych należą:

  • realizacja potrzeb i postulatów członków naszego Stowarzyszenia,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie obrony praw wszystkich przedemerytów,
  • dążenie do korzystnej współpracy Stowarzyszenia z władzami samorządowymi, partiami i związkami działającymi na terenie Gminy i Miasta Żychlin,
  • dążenie do stworzenia przez Urząd Gminy i Miasta w Żychlinie Lokalnego Pakietu Osłon Socjalnych,
  • oraz inne, które mają duży wpływ na poprawę sytuacji materialnej i zdrowotnej przedemerytów.

Wiele z tych działań udało się zrealizować, niektóre napotykają na pewne trudności, inne są jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że z upływem czasu wiele będziemy mogli osiągnąć.


ZEBRANIE W ODDZIALE

stat4u