Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana

Ubezpieczenie grupowe w Państwowym Zakładzie UbezpieczeńZdarzenie Świadczenie
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 33 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 21 000,00 zł
Zgon ubezpieczonego (zawał serca lub udar mózgu (do 70 roku życia) 10 500,00 zł
Zgon ubezpieczonego (do 65 roku / po 65 roku życia) 10 500,00 zł / 6 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany NW 240,00 zł za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany NW 24 000,00 zł za 100% uszczerbku
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - 17 chorób 3 000,00 zł
Pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby (min. 4 dni do 14 dnia) 70,00 zł / dzień
Pobyt w szpitalu z powodu choroby (do 90 dnia pobytu) 35,00 zł / dzień
Ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego np. chemioterapii 3 000,00 zł
Zgon małżonka ubezpieczonego na skutek NW 12 000,00 zł
Zgon małżonka 6 000,00 zł
Zgon dziecka własnego, przysposobionego, a także pasierba do 25 lat 1 800,00 zł
Zgon rodzica / teścia ubezpieczonego 1 200,00 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu za 1 dziecko 600,00 zł
Urodzenie martwego dziecka 1 200,00 zł
Osierocenie dziecka 2 400,00 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA: 50,00 zł

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest uczestnictwo w programie "Klub PZU Pomoc w Życiu". Przystąpienie i wydanie karty uczestnictwa jest bezpłatne.

Dodatkowe korzyści:

 • Posiadacz karty ma możliwość korzystania z upustów w nabywaniu towarów i usług w firmach współpracujących z PZU Pomoc.
 • Nie ma konieczności stawania przed komisją lekarską.
 • Brak karencji na ryzyka, które były w dotychczasowym ubezpieczeniu!!
 • Możliwość ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci!!

Proponujemy przystąpienie do polisy rozszerzonej CZTERY PORY ROKU, w której możemy skorzystać z upustów 80% przy zakupie leków wymienionych w Liście Leków, składka miesięczna razem 56,02 zł.MOŻLIWOŚĆ DOŻYWOTNIEJ INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA!

Suma ubezpieczenia 10 500 zł do 65 roku życia a 6 000 zł po jego ukończeniu.

Stawka za 1 000 zł sumy ubezpieczenia: 5,00 zł.


Zakres ubezpieczenia w indywidualnej kontynuacji:

 1. Zgon ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia,
 2. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku - 200% sumy ubezpieczenia,
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu - 4% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku,
 4. Zgon małżonka ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia,
 5. Zgon dziecka - 30% sumy ubezpieczenia, do 25 roku życia dziecka,
 6. Zgon noworodka - 20% sumy ubezpieczenia,
 7. Zgon rodzica - 20% sumy ubezpieczenia,
 8. Zgon teścia - 20% sumy ubezpieczenia,
 9. Urodzenie się dziecka - 10% sumy ubezpieczenia,
 10. Osierocenie dziecka - 40% sumy ubezpieczenia dla każdego dziecka, do 25 roku życia dziecka.


POWAŻNE ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO: 17 chorób

Anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych-by pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV (§3 pkt 32), zakażenie wirusem HIV (§3 pkt 33), zawał serca, zgorzel gazowa.


Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia PZU Typ P Plus (OWU). Niniejsza propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA znajdują się w OWU dostępnych w siedzibach OSOP.


stat4u