Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana
Oddział w Pabianicach
Siedziba: ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice, tel. (42) 215 58 10
Czynny: w poniedziałki i czwartki od godz. 1000 - 1400, w środy 1300 - 1700
E-mail: pabianice@osop.pl
Spotkania: Spotkania członków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Oddziału
Por. prawne: Porady zawieszone do odwołania.
Zarząd: Prezes: Wanda Rybicka
V-ce Prezes: Maria J. Włodarczyk
V-ce Prezes: Włodzimierz Kupski
Skarbnik: Barbara Czapczyńska
Sekretarz: Teresa Owczarek
Komisja Przewodnicząca: Danuta Walczak
Rewizyjna: Vice Przew. Regina Boik
Sekretarz: Grażyna Kopka
Członek: Zofia Kardzis
Członek: Elżbieta Tomassi

Pakiet osłon socjalnych:

  • Od 1998 r. bilety ulgowe komunikacji miejskiej, zniżka 50% na terenie Pabianic, dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
  • Od 01.07.2001 członkowie oddziału Stowarzyszenia przystąpili do korzystnego grupowego ubezpieczenia PZU ŻYCIE S.A. i od 01.08.2007 r. ALLIANZ S.A.

Historia powstania oddziału:

Miasto Pabianice liczy około 80 tysięcy mieszkańców. Stopa bezrobocia sięga ponad 20%. Osób bezrobotnych jest ponad 7 tysięcy. 3700 osób pobiera zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które nie są uwzględniane we wskaźnikach stopy bezrobocia.

Determinacja jak i potrzeba zorganizowania się osób tracących pracę z różnych zakładów pracy na terenie miasta Pabianic spowodowała, że w dniu 28.01.1998 roku powołany został Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym.

Inicjatorem i założycielem oddziału była Wanda Rybicka.

Jednym z pierwszych kroków Zarządu skierowanym do władz Miasta Pabianic był wniosek o ulgowe bilety komunikacji miejskiej (takie jak mają emeryci), przyznawania dodatków mieszkaniowych (nie tylko członkom Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej), i z marca 1998 roku o przyznanie, jako organizacji pozarządowej, pomieszczeń znajdujących się przy ul. Traugutta 2 (obecnie ul. Gdańska 6/15).

Otrzymaliśmy pomieszczenia gdzie zorganizowaliśmy siedzibę oddziału.

Dzięki przychylności i zrozumieniu naszych potrzeb ówczesnych władz Miasta otrzymaliśmy pomieszczenia gdzie zorganizowaliśmy siedzibę oddziału. Władze doceniły, jako jedne z pierwszych w kraju, długoletnią pracę zawodową przedemerytów, wyraziły swoje słowa uznania jak również podziękowania za 30-40 letni wkład w dorobek miasta, w którym mieszkamy. Podjęta Uchwała przez Radę Miasta, o co zwrócił się Zarząd Oddziału Pabianic, przyznała jako pierwsza w kraju, 50 % ulgowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej od dnia 1 Lipca 1998 roku dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Był to pierwszy krok w tworzenie i realizację LOKALNYCH PAKIETÓW OSŁON SOCJALNYCH, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym.

W grudniu 2015 roku musieliśmy opuścić pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 6. Po perypetiach z przydziałem nowego lokum ostatecznie siedziba oddziału powróciła "na stare śmieci", czyli ul. Traugutta 2.

W dniu 8 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze władz oddziału. Po uzyskaniu absolutorium ustępujący zarząd podziękował delegatom za współpracę. Wybrany nowy zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuowały się a ich składy są uwidocznione powyżej. Życzymy nowym władzom owocnej pracy i samych sukcesów!


Kilka zdjęć z zebrania wyborczego

stat4u