Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana
Oddział w Łodzi
Siedziba: ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź tel. (42) 630 68 20, +48 603 246 454
Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 1100 - 15oo
E-mail: zg@osop.pl
Spotkania: Podczas dyżurów.
Por. prawne: Bezterminowo odwołane.

Nareszcie w Łodzi zadbano o seniorów!

Urząd Miasta Łodzi powołał komórkę zajmującą się seniorami. Dotyczy to również mieszkańców województwa. Na stronie internetowej urzędu są zawarte wszelkie informacje o działalności komórki senioralnej.

Adres do strony: http://seniorzy.uml.lodz.pl Warto zajrzeć!

Pakiet osłon socjalnych:

Brak!
Wielokrotnie składaliśmy WNIOSEK na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi, w którym Zarząd Oddziału jak i Zarząd Główny zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Łodzi przyznającej ulgowe przejazdy komunikacją miejską. Opinia jest zawsze negatywna.


ŁódĽ, 15 marca 2010 r.


Pan Tomasz Kacprzak

PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ
w ŁODZI


Jest prawdą, że w Polsce opieka nad osobami starszymi nie znalazła uznania, przede wszystkim w instytucjach samorządowych pomimo, że po 2004 r. stały się one jedynymi publicznymi instytucjami sprawowania pieczy nad osobami starszymi, które nie mogą o własnych siłach realizować swoich elementarnych funkcji życiowych. Jest prawdą, że przy obecnym przesunięciu wartości życia na tempo i zysk, człowiek starszy działający w innym rytmie, w innym tempie, jest odsuwany na margines społeczeństwa naszego miasta, niezauważany również przez władze samorządowe naszego Miasta Łodzi.

Mamy prawo twierdzić, że w naszym mieście daje się zaobserwować odwrotność tego, czego oczekują mieszkańcy Łodzi, brak szacunku i uznania dla Seniorów.

Z pogardą i z niechęcią podchodzi się do codziennych problemów osób starszych, które potrzebują i oczekują pomocy, nie tylko ze strony władz samorządowych, ale i ze strony młodego pokolenie mieszkańców Łodzi.

A przecież cały dorobek tego miasta, te stojące fabryki, domy, ulice, szpitale, szkoły, to właśnie jest ich wieloletni wkład pracy zawodowej dla tego miasta, w którym przyszło im żyć i mieszkać. To wszystko zawdzięczamy tym ludziom, którzy w swoim przekonaniu tworzyli lepsze jutro, wkładając w to serce, siły i zdrowie, licząc na zapewnienie sobie na starość godziwego traktowania i bytu materialnego, by nie być ciężarem zarówno dla swoich bliskich, jak i dla Państwa.

W tym miejscu pozwalamy sobie postawić pytanie skierowane do władz samorządowych Łodzi ? Czy za ten wieloletni wkład pracy zawodowej w tym w tym mieście i dla tego miasta, nie należy się Łódzkim „Seniorom” szacunek, uznanie i pomoc, by godnie mogli przeżyć resztę swoich dni?

Wychodząc naprzeciw potrzebom starszych ludzi, by ulżyć im w codziennym trudzie życia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym wychodzi z inicjatywą wprowadzenia w Komunikacji Miejskiej, tj. w autobusach i tramwajach dodania komunikatu „Ustąp miejsca starszej osobie”, tak jak słyszymy: „przypominamy o skasowaniu biletu” Ten zwrot byłby skierowany do młodego pokolenia, które niejednokrotnie zapatrzone w okno tramwaju czy autobusu nie widzi, że obok stoi starsza wiekiem, schorowana osoba.

Jest to zjawisko nagminne i rzadko się zdarza, żeby młoda osoba ustąpiła siedzącego miejsca starszej osobie.

Mamy nadzieję, iż władze miasta Łodzi okażą zainteresowanie naszą propozycją, przyjmując i wprowadzając ją niezwłocznie w życie, tym bardziej, że nie stanowi ona dużego obciążenia dla budżetu miasta. Z dużym zainteresowaniem będziemy oczekiwać na podjętą decyzję przez Władze Miasta, a od Pana jako Przewodniczącego Rady Miejskiej, oczekujemy pisemnej informacji.

Z poważaniem


Prezes OSOP Ryszard Lechański


stat4u