Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana
Oddział w Chodzieży
Siedziba: Klub Seniora, ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież, tel. (67) 282 76 05,
telefony prywatne: (67) 282 73 46, 282 14 75
Czynny: czwartek 1000 - 1200
E-mail: osopcho@wp.pl
Spotkania: w czasie trwania dyżuru w czwartki
Zarząd: Prezes: Kazimierz Jerzykowski
V-ce Prezes: Zygmunt Czapczyk
V-ce Prezes: Andrzej Ślósarski
Sekretarz: Zbigniew Zieliński
Skarbnik: Mieczysława Wendt
Komisja Przewodniczący: Elżbieta Weber
Rewizyjna: Sekretarz: Teresa Przewoźnik
Członek: Czesław Sawicki

Historia powstania Oddziału.

Istniejemy od września 2001 roku i obejmujemy swoim działaniem teren powiatu chodzieskiego.

W wyniku przemian gospodarczych w naszym kraju powstała nowa grupa społeczna nie posiadająca żadnego statusu prawnego, zwana osobami w wieku przedemerytalnym. Jest to grupa osób, która w sposób nagły, nie z własnej woli z dnia na dzień, straciła pracę. A przecież są to ludzie w pełni sił zawodowych, mimo kilkudziesięcioletniego stażu pracy. Odpowiedzią na narastającą lawinowo liczbę osób przechodzących na zasiłki i świadczenia przedemerytalne w naszym mieście była potrzeba zorganizowania się tych osób, w celu wzajemnej pomocy i odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Istniejące Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym z siedzibą w Łodzi, istniejące od 1998 roku, jest tą organizacją, która w pełni umożliwia realizację naszych założonych celów.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji od ZG OSOP w Łodzi, zawiązanych z założeniem Oddziału Stowarzyszenia, pracy tej podjął się obecny Prezes Oddziału Pan Jerzy Neumann. Już w czerwcu (22-06-2001 r.), w tygodniku regionalnym nr 281 ”CHODZIEŻANIN”, ukazał się artykuł ”Pomoc i Wsparcie”, w którym zostały podane cele i założenia Stowarzyszenia oraz program działania.

W dniu 23 lipca 2001r. w sali klubowej Chodzieskiego Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie przedemerytów, na którym wybrano 15 osobową grupę założycielską. W dniu 25 lipca 2001, grupa założycielska wystąpiła z pismem do Zarządu Miasta informując o działaniach na rzecz powołania Chodzieskiego Oddziału OSOP. Dzięki przychylności Zarządu Miasta, który bezpłatnie udostępnił salę widowiskową ChDK w dniu 12 września 2001 r. odbyło się drugie spotkanie osób zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia. W obradach uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego OSOP oraz z-ca burmistrza Chodzieży Dariusz Kowalski. Uczestnicy spotkania poznali statut Stowarzyszenia i dokonali wyboru Władz Zarządu Oddziału. Przedstawiciel ZG OSOP wręczył wybranemu Zarządowi Oddziału akt powołujący Oddział Chodzieski OSOP.

Na Walnym Zebraniu w dniu 18 paĽdziernika 2001 r. przedstawiono i przyjęto Regulamin Wewnętrzny Oddziału.

W grudniu 2001 r. wzorem innych oddziałów, PZU Życie umożliwiło wykupienie naszym członkom, korzystnego ubezpieczenia grupowego na życie typu „P”, które to ubezpieczenie zaczęła opłacać większość członków naszego Oddziału.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością oraz chętnych do wstąpienia, zapraszamy w każdy czwartek do naszej siedziby.

stat4u