Dziś jest: 22.09.2018 r.Jest to 265 dzień w roku.Imieniny: Maurycego, Tomasza

W dniu 23 marca 2018 roku odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OSOP, podczas którego jednomyślnie podjęto uchwały o

LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Rozwiązanie Stowarzyszenia nastąpiło z dniem 30 czerwca 2018 roku.

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie obecnego Zarządu Głównego OSOP.

Likwidacja nastąpi z dniem 30 listopada 2018 roku.

Telefony do ZG: 42 630-68-20, 603-246-454, 793-818-194
Prosimy NIE WPŁACAĆ SKŁADEK członkowskich OSOP na rok 2019!
Uwaga ubezpieczeni w grupie PZU!


Z powodu likwidacji Stowarzyszenia wszyscy ubezpieczeni w naszej grupie będą przenoszeni przez PZU, do kontynuacji indywidualnej od 1 stycznia roku 2019.


Wszyscy ubezpieczeni opłacają składkę na dotychczasowy rachunek bankowy OSOP do listopada włącznie (składka na grudzień 2018).


Dotychczasowa polisa w OSOP ulega likwidacji w dniu 31 grudnia 2018 roku.


W celu kontynuacji ubezpieczenia, osoby tym zainteresowane powinny zgłosić się w najbliższej placówce PZU począwszy od 2 listopada br. do końca grudnia, w celu zawarcia nowych umów ubezpieczeniowych.


Prosimy o dokonanie zmian w placówkach bankowych obsługujących Państwa płatności na nowy, indywidualny numer rachunku otrzymany w PZU.


Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie lub w siedzibie ZG OSOP ul. Piotrkowska 17, poprzeczna oficyna 2 piętro, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 11 - 15, do końca listopada br.
W Pabianicach w siedzibie Oddziału ul. Traugutta 2, w poniedziałki i czwartki w godz. 10 - 14 a w środy w godzinach 13 - 17, tel. (42) 215 58 10, do końca listopada br.

stat4u